Startseite arm

Հրաչյա Վարդանյանը փորձարկում է բազում նյութականացումներ կտավի վրա. ստեղծելով՝ աբստրահված ու կոշտացած բնության պատկերային մի աշխարհ: Ինչպես օձի թողնված մի մաշկ՝ներդրված և կամ ձգված շրջանակում գորգի:
– Հանս Դյոլլեր